Havarijní služba

K čemu slouží
havarijní služba?

Havarijní služba je určena výhradně pro odstranění havárie a zabránění vzniku dalších škod na zdravotní instalaci, plynovém zařízení a otopné soustavě v objektech.

Za havárie je považována závada na uvedeném zařízení, která vznikne v časovém období, kdy je zajišťována havarijní služba. Závada má takový charakter, že pokud by nebyla neprodleně odstraněna mohlo by vadné technické zařízení ohrozit životy nebo zdraví osob, poškodit majetek nebo stavební konstrukce případně závažným způsobem omezit provozuschopnost

bytového domu.

Havarijní závada může být odstraněna provizorním způsobem pokud to její charakter dovolí (např. netěsné vodovodní potrubí může být provizorně opraveno, tzv. přepásáním).

Kdy je havarijní služba zajišťována?

ZIMNÍ OBDOBÍ
MĚSÍCE – LISTOPAD, PROSINEC, LEDEN, ÚNOR

Pracovní dny od 15:00 do 05:00 hod.
Sobota od 05:00 do 05:00 hod.
Neděle a svátky od 05:00 do 05:00 hod.

LETNÍ OBDOBÍ

Pracovní dny od 15:00 do 22:00 hod.
Sobota od 15:00 do 22:00 hod.
Neděle a svátky od 15:00 do 22:00 hod.

Odpracovaný čas bude firma účtovat ve stanovených částkách vč. času stráveného na cestě, dodávku materiálu a sazby za
kilometr z místa provozovny.

Havarijní službu na tel. čísle +420 602 460 072 mohou využívat Ti zákazníci, kteří mají tuto službu sjednanou s naší společností – například Trávníky bytové družstvo pro města Napajedla a Otrokovice.